Logowanie

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Pompy ciepła

W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych oraz wysokich kosztów wytworzenia jej z paliw kopalnych, społeczność ludzka coraz częściej sięga po odnawialne (niekonwencjonalne) źródła energii. Najefektywniejszym sposobem zmniejszenia wysokich kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym budynków mieszkalnych i przemysłowych, jest zastosowanie do ich ogrzewania wysokosprawnych urządzeń nazywanych pompami ciepła. Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające odbiór energii cieplnej z jej naturalnych źródeł: gruntu, wody lub powietrza oraz wykorzystanie jej do ogrzewania budynków (mieszkalnych, przemysłowych) i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Charakteryzują się one cichą pracą porównywalną z pracą lodówki oraz długim okresem eksploatacji ok. 50 lat przy zastosowaniu nowoczesnych sprężarek typu Scroll. Wysokie współczynniki efektywności i możliwość całorocznego, jednosystemowego ogrzewania pompami ciepła, bez potrzeby zastosowania drugiego źródła ciepła, sprawiły, że urządzenia te stały się najbardziej komfortowymi oraz najtańszymi w użytkowaniu systemami ogrzewania budynków. Koszty ogrzewania budynków pompami ciepła są kilkukrotnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym, węglem, gazem czy prądem.

Roczne koszty ogrzewania domu o pow. 200 m2

 

Roczne koszty ogrzewania obiektu przemysłowego (magazynowego) lub obiektu użyteczności publicznej o pow. 2500 m2

 

Roczne koszty ogrzewania obiektu przemysłowego (magazynowego) lub obiektu użyteczności publicznej o pow. 5000 m2

 

Roczne koszty ogrzewania domu o pow. 200 m2 Roczne koszty ogrzewania obiektu przemysłowego (magazynowego) lub obiektu użyteczności publicznej o pow. 2500 m2 Roczne koszty ogrzewania obiektu przemysłowego (magazynowego) lub obiektu użyteczności publicznej o pow. 5000 m2 Pompy ciepła oraz inteligentne systemy grzewcze oparte na pompach ciepła produkowane przez naszą firmę charakteryzują się: * Cichą pracą porównywalną z pracą lodówki (poziom hałasu nie przekracza 42 dB) * Długim okresem eksploatacji ok. 50 lat przy zastosowaniu nowoczesnych sprężarek typu Scroll (okres eksploatacji kotła olejowego lub gazowego wynosi zaledwie 15 lat) * Niskimi kosztami eksploatacji - koszty ogrzewania budynków są kilkukrotnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym, węglem, gazem czy prądem * Wszechstronnością zastosowania - można nimi ogrzewać: o budynki mieszkalne jednorodzinne o budynki mieszkalne wielorodzinne o budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, baseny (również wodę w basenach), urzędy, hotele, biura, hale sportowe, hale wystawowe, kościoły) o obiekty handlowe (małopowierzchniowe oraz wielkopowierzchniowe) o obiekty przemysłowe (małopowierzchniowe oraz wielkopowierzchniowe) * Możliwością szybkiej adaptacji pracy urządzenia do wymagań użytkownika dzięki zastosowaniu mikrokomputera sterującego pompą ciepła (połączenie z klimatyzacją, automatyczne przejście na tryb urlopowy - obniżenie temperatury w domu podczas nieobecności właściciela, pozwalające na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii, czy też obniżenie temperatury w obiektach przemysłowych podczas weekendu) Zasada działania pomp ciepła Pompy ciepła działają tak jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego. W bardzo dużym uproszczeniu, składa się z czterech podstawowych elementów tworzących obieg termodynamiczny - parownika, sprężarki, skraplacza, zaworu rozprężnego, a także krążącego w tym obiegu czynnika roboczego, czyli gazu posiadającego zdolności wrzenia w niskich temperaturach. W parowniku, czynnik roboczy ulega procesowi odparowania - pod wpływem ogrzania przez dolne źródło (proces odbioru energii cieplnej z gruntu, wody lub powietrza). Następnie w sprężarce następuje proces sprężania par czynnika roboczego. Za sprężarką czynnik roboczy, posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, ulega procesowi skraplania w skraplaczu (gdzie następuje proces oddawania ciepła do górnego źródła - systemu ogrzewania obiektu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania w zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie cykl przedstawiony powyżej powtarza się. Pompy ciepła to urządzenia odbierające energię cieplną z dolnego źródła o niskiej temperaturze jakim jest gruntu, woda lub powietrze, przetwarzające, a następnie przekazujące ją do górnego źródła o wysokiej temperaturze, które służy do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dolne źródło ciepła * Kolektor gruntowy poziomy Są to najczęściej rury polietylenowe wewnątrz których znajduje się płyn o bardzo niskiej temperaturze zamarzania (woda z dodatkiem na przykład glikolu). Kolektor ten powinien być położony w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzania (czyli na głębokości około 1,5 metra). * Kolektor gruntowy pionowy Alternatywą dla kolektorów poziomych są kolektory pionowe. W zależności od sposobu wykonania możemy je podzielić na: o O przepływie przeciwbieżnym o O przepływie koncentrycznym o Typu U Najczęściej stosowane i najbardziej popularne są kolektory typu U. Rury umieszcza się na głębokości od 15 do 100 metrów. * Studnie głębinowe Studnie głębinowe pozwalają na pozyskanie energii z wód głębinowych. W odróżnieniu od kolektorów pionowych i poziomych (układ w tych systemach jest zamknięty) układ ten jest układem otwartym. W przypadku wyżej wymienionych systemów istotna jest głębokość na jakiej znajdują się rury, z uwagi na temperaturę dolnego źródła (jakim jest grunt). W głębszych warstwach od 20 metrów energia jest akumulowana z wnętrza ziemi oraz od promieniowania słonecznego. Na głębokości około 10 m temperatura jest stała i dla średniej strefy klimatycznej wynosi około 10 stopni Celsjusza. Na głębokości około od 1,5 do 2 metrów temperatura zmienia się sinusoidalnie od 6 do 15 stopni. Temperatura dolnego źródła jest istotna ze względów ekonomicznych. Im mniejsza jest różnica temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła tym bardziej efektywne i tańsze jest ogrzewanie pomieszczenia docelowego. Górne źródło ciepła Górne źródło ciepła to najczęściej ciepła woda wykorzystywana w instalacjach centralnego ogrzewania i służąca do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przed zainstalowaniem pompy ciepła powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia przenikalności cieplnej materiałów z których został zbudowany obiekt by ustalić zapotrzebowanie na ciepło co w konsekwencji pozwoli dobrać moc i parametry pracy pompy ciepła tak by jak najefektywniej ogrzewała obiekt. W przypadku instalacji naszych pomp ciepła obliczenia przenikalności cieplnej oraz ustalenie zapotrzebowania na ciepło wykonujemy bezpłatnie.